Vi erbjuder helhetslösningar inom konstruktion, tillverkning och montage inom industri och byggsektorn

Remi Kornela

Konstruktion
+46 (0) 768-999 602
Skicka e-post

Montage

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra komplicerade projekt på industrier runt omkring i Sverige. Tack vare mycket erfaren och kunnig arbetsledning och personal löser vi många problem redan innan de uppstår. Många projekt av den här typen utförs under storhelger och semestrar och vi får ofta beröm för vår flexibilitet och förmåga att ställa upp.

Till skillnad mot många montageföretag har vi även egen verkstadsindustri med avancerad maskinpark och kvalificerad personal. Det innebär att vi kan utföra kompletterande tillverkning med mycket kort varsel om detaljer saknas eller måste modifieras.