Vi erbjuder helhetslösningar inom konstruktion, tillverkning och montage inom industri och byggsektorn

Remi Kornela

Konstruktion
+46 (0) 768-999 602
Skicka e-post

Konstruktion

Tillsammans med våra samarbetspartners tillhandahåller vi konstruktionstjänster för nytillverkning. I det dagliga arbetet ingår konstruktion och projektledning inom områdena anpassning, utveckling och tillverkning.

En av fördelarna med att låta oss utföra det kompletta uppdraget är att beställaren har en enda kontaktperson genom hela projektet.

På så sätt erbjuder vi snabbare kommunikation och frigör tid för beställaren.
En ytterligare styrka med en sammanhängande process hos oss är att konstruktören under arbetets gång har direktkontakt med tillverkningsansvariga och med den verkstadskompetens våra konstruktörer besitter kan man anpassa konstruktionen längs vägen för att hålla nere kostnader samtidigt som man har kvaliteten i fokus.