Vi erbjuder helhetslösningar inom konstruktion, tillverkning och montage inom industri och byggsektorn

Om oss

RK-Svetsmontage är ett modernt företag med fokus på hög kvalitet, effektivitet och snabb behovsanpassling. För att möta det krav som våra kunder ställer vi i sin tur krav på engagerad personal med ett individuellt kvalitetsansvar. Genom att höja kvalitén med mål att nå ett nollfelstänkande.

Montagearbete är hjärtat i verksamheten som tidigt var grunden för RK-Svetsmontage med tiden har denna utveckling gjort företaget till ett specialiserat företag i branchen. Verksamheten är uppbyggt ed kompetent personal med lång erfarenhet många montageuppdrag både i Sverige men även i andra länder.

Vi har sedan en lång tid etablerat samarbeten med erfarna konstruktörer och specialister. De bistår med specialkompetens som kunden efterfrågar beroende på behov. Med hjälp av deras kunnande kan vi säkerställa att slutprodukten når upp till de krav och den funktion som krävs.

Vårt mål är att ständigt förminska miljöbelastning i våra produkt samt vid vår produktion. Vi följer lagar och paragrafer, strävar efter att minska avfall och restprodukter, källsortering är en viktig faktor. Hushålla med energi och råvaror samt transporter. RK-Svetsmontage statades 2004 som enskild firma av Remi Kornela. Då efterfrågan och uppdragen ökade samt antalet medarbetare omvandlades företaget till Aktiebolag år 2008. Idag har företaget ca 10 anställda och omsätter ca 12mil kronor. RK-Svetsmontage samarbetar idag med bl.a. Skanska, NCC, PEAB och Otto Magnusson.

 

Säkerheten först

I vår verksamhet går arbetsmiljöfrågor och säkerhetsarbetet före allt annat. Vi satsar på förebyggande arbete och hög kompetens för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

S-EN 1090-1

Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer
som tillverkar och levererar bärande
komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats
i Sverige vara certifierade enligt
SS-EN 1090-1. Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1

Licensierade svetsare

Vi har svetsande personal som är licensierade enligt EN-287 och AFS.